SVOLÁVACÍ A SERVISNÍ AKCE

Ověření softwaru dieslových motorů

Pravděpodobně jste již zaznamenali, že koncern Volkswagen intenzivně šetří nesrovnalosti v softwaru použitém u některých naftových motorů. Také automobilka ŠKODA získávala od koncernu Volkswagen motory s tímto softwarem a montovala je do některých svých vozů.
K ověření, zda byl tento software ve vašem vozidle nainstalován, podejte, prosím, dotaz online.

Prověřit můj vůz

Ostatní servisní akce

Chceme zajistit, aby váš vůz ŠKODA byl bezpečný a jeho vlastnictví pro vás představovalo jedinečnou zkušenost. Pokud už musela být servisní akce spuštěna, chceme vás ujistit, že je zajištěna bezpečnost a funkčnost vašeho vozu, a nic tak nebrání v jeho řádném používání.

Prověřit můj vůz