Projekty,

ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU SPOLEČNOSTI AUTOPLUS II, S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Snížení energetické náročnosti budov autoservisu AUTOPLUS II v Mostě
(reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025598)

Projekt je zaměřený na úsporu energií prostřednictvím:

  • dílčí výměny výplní otvorů,
  • zateplení střechy,
  • instalace FVE,
  • instalace LED osvětlení,
  • regulace výměníku,
  • energetického dozoru.